EmployePartner logo

Ponosni nositelji certifikata Poslodavac Partner

A1

badge_employer_partner
above_beyond

A1 Hrvatska i A1 Slovenija, privatni mobilni operateri u vlasništvu A1 Telekom Austria Grupe, nositeljice su certifikata Poslodavac Partner. A1 Telekom Austria Grupa je važan pružatelj telekomunikacijskih usluga za fizičke i privatne osobe u zemljama srednje i istočne Europe. Ima više od 24 milijuna korisnika u osam zemalja, više od 4,5 milijarde prihoda i više od 19.000 zaposlenika.

Zaposlenici A1 su predani stvaranju rješenja koja obogaćuju živote brojnih korisnika u dobu digitalne transformacije. Rješenja koja razvijaju zadovoljavaju trenutačne i nove potrebe korisnika te im omogućuju više uživanja u svakodnevnom životu, stvaranju, radu i zabavi. A1 stvara organizacijsku kulturu koja cijeni timski rad, dijeljenje znanja, razmišljanje izvan okvira i slobodu u radu u kojem nema straha od grešaka.

Zaposlenici su na prvom mjestu pa im je na raspolaganju velik broj pomno osmišljenih benefita vezanih uz brigu o zdravlju i dobrobiti, ravnotežu privatnog i poslovnog života, stručno usavršavanje, zabavne aktivnosti, sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice i brojne materijalne pogodnosti.

Grupa SELECTIO je ponosan partner A1 Hrvatska u pokretanju prve interaktivne Mape vještina za poslove budućnosti koja svakom pojedincu pruža jednake mogućnosti za razvoj u digitalnom društvu. Mapa vještina se sastoji od 100 poslova budućnosti i više od 3 tisuće vještina budućnosti, napravljena u suradnji s 30 stručnjaka. Uz to, donosi i opsežnu listu od 148 dostupnih i relevantnih online edukacija vodećih svjetskih sveučilišta i 38 Algebrinih edukacija za stjecanje vještina za karijeru budućnosti. A1 Hrvatska je i nositeljica prestižnog certifikata Above and Beyond u kategorijama “Innovation” i “Future”.

A1 doprinosi razvoju informiranog i uključivog digitalnog društva i osigurava jednake prilike za razvoj. Ako je i vaš interes sudjelovati u izgradnji budućnosti koja će znati iskoristiti nove prilike, posjetite karijerne stranice A1 Hrvatska i A1 Slovenija.

Upiši svoj e-mail i zatraži Poslodavac Partner oznaku.

Upiši svoj e-mail i zatraži dokument.

Enter your e-mail and request Brochure.

Enter your e-mail and request Badge Guidelines.