Selectio Solutions Politika privatnosti

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA DRUŠTAVA SELECTIO d.o.o. za posredovanje pri zapošljavanju i Selectio Solutions d.o.o.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za SELECTIO d.o.o. za posredovanje pri zapošljavanju iz Zagreba, Strojarska cesta 20, MB 2541874, OIB 18518491403, ima dozvolu MRSS za obavljanje djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju UP/I-102-02/09-04/15 i Selectio Solutions d.o.o. iz Zagreba, Strojarska cesta 20, MB 1232975, OIB 25649909399, (Voditelji obrade) izrađena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

SELECTIO d.o.o. za posredovanje pri zapošljavanju Selectio Solutions d.o.o. će sa Vašim osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi i uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Opći podaci

Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, Vaša prava povezana s Vašim podacima kao i na koji način obrađujemo, te u koje svrhe upotrebljavamo navedene podatke.

Za obradu podataka odgovorna su društva:

SELECTIO d.o.o. za posredovanje pri zapošljavanju, 10000 Zagreb, Strojarska cesta 20, OIB 18518491403

Selectio Solutions d.o.o., 10 000 Zagreb, Strojarska cesta 20, OIB 25649909399

Adresa e-pošte za kontakt: [email protected]

Telefon za kontakt: +385 01 6065 255

Kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka: [email protected]

Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, radi se o obradi (osobnih podataka) po nalogu, te smo svakako i u tom slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

U kontaktima s Vama možemo tražiti da s nama podijelite svoje osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Primanje informacija o uslugama, mogućnostima zapošljavanja, ostvarenju poslovne suradnje i novostima tvrtki SELECTIO d.o.o. i/ili Selectio Solutions d.o.o. (newsletter)
 • Potencijalno zapošljavanje u tvrtki ili posredovanje kod zapošljavanja kod trećih
 • Sudjelovanje u web aktivnostima tvrtki SELECTIO d.o.o. i Selectio Solutions d.o.o. na Internetu, uključujući naše stranice na društvenim mrežama
 • Spremanje vaših podataka za buduće interakcije i komunikaciju s tvrtkama SELECTIO d.o.o. i/ili Selectio Solutions d.o.o.
 • Pomoć u razvoju naših usluga i portfelja prilagođenih Vama, te kontinuirano poboljšanje istih
 • Omogućavanje tvrtkama SELECTIO d.o.o. i/ili Selectio Solutions d.o.o. da Vas redovito informiraju o uslugama i novostima vezanima za temeljnu djelatnost tvrtki
 • Rješavanje problema koji se tiču operativnog rada u SELECTIO d.o.o. i/ili Selectio Solutions d.o.o., kod naših klijenata i/ili problema koji se mogu pojaviti u pružanju usluga u kojima i Vi sudjelujete
 • Primanje prilagođenih poruka, posebnih ponuda i sadržaja u skladu s Vašim interesima, na temelju informacija koje ste s nama podijelili

 

Pri poslovanju s tvrtkama SELECTIO d.o.o. i Selectio Solutions d.o.o. u svojstvu zaposlenika, poslovnog klijenta, dobavljača ili poslovnog partnera, od Vas ćemo zatražiti da podijelite svoje osobne podatke s nama u sljedeće svrhe:

 • Zapošljavanje u SELECTIO d.o.o. ili Selectio Solutions d.o.o. i/ili posredovanje u zapošljavanju radnika kod treće strane
 • Osiguravanje pristupa informacijama
 • Odgovaranje na pitanja ili rješavanje zahtjeva za pružanje usluge i/ili općenito upita sa SELECTIO d.o.o. i/ili Selectio Solutions d.o.o.

 

Općenito, Vaše osobne podatke obrađujemo samo u svrhe o kojima smo Vas obavijestili, za koje ste nam dali osobnu privolu ili je obrada osobnih podataka zakonska obaveza SELECTIO d.o.o. i Selectio Solutions d.o.o.

Vrsta osobnih podataka koje SELCTIO d.o.o. i Selectio Solutions d.o.o. može prikupljati

SELECTIO d.o.o. i Selectio Solutions d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili pristupom na našu službenu internetsku stranicu ili pristupom na naše službene profile na društvenim mrežama, zahtjevom za kontakt, zahtjevom za informacijama o poslovanju Voditelja obrade, izražavanjem primjedbe ili pohvale, zahtjevom za primanje oglasa za radno mjesto, dostavom zamolbi za radno mjesto, zahtjevom za primanje newslettera, te ulaskom u poslovni odnos s nama.

Prilikom interakcije s tvrtkama s tvrtkama SELECTIO d.o.o. i Selectio Solutions d.o.o. putem pošte, osobnim uručenjem podataka, e-mailom, telefonom, porukom putem SMS-a i/ili aplikacija, weba ili društvenih mreža (npr. ako označite da vam se sviđa SELECTIO na LinkedInu i slično), možemo zatražiti ili dobiti određene podatke kao što su:

 • Ime i prezime
 • Adresa e-pošte
 • Broj telefona
 • Podaci sadržani u životopisu
 • Profil na društvenoj mreži
 • Informacije o interesima i preferencijama
 • Druge informacije o Vašim osobnim preferencijama u kontekstu djelatnosti kojom se SELECTIO d.o.o. i/ili Selectio Solutions d.o.o. bavi što uključuje i ponašanjem na Internetu
 • te svi oni osobni podaci koje ste nam tim putem samoinicijativno dostavili.

 

Kada s tvrtkama SELECTIO d.o.o. i/ili Selectio Solutions d.o.o. komunicirate u svojstvu poslovnog klijenta, dobavljača ili poslovnog partnera, možemo prikupljati sljedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Adresa e-pošte
 • Telefonski broj
 • Poslovna adresa
 • Naziv i adresa tvrtke za koju radite
 • Funkcija unutar tvrtke i odjela
 • Osobni detalji koji bi mogli biti relevantni za poslovni odnos, npr. Vaše profesionalno iskustvo i slično
 • Načini prikupljanja osobnih podataka

 

Također, putem „kolačića“ (eng. Cookies) ili sličnih tehnika možemo prikupljati osobne podatke, uključujući između ostalih i sljedeće:

 • IP adresu
 • ID kolačića
 • Internetski preglednik kojeg koristite

 

U ovom slučaju prikupljanje podataka se vrši i kroz:

 • Sklapanje ugovora o suradnji i/ili zaposlenju
 • Pružanje usluga tvrtki SELECTIO d.o.o. i/ili Selectio Solutions d.o.o.
 • Komunikaciju s tvrtkama SELECTIO d.o.o. i/ili Selectio Solutions d.o.o.
 • Razvijanje partnerstva
 • Pristup poslovnim prostorima tvrtki SELECTIO d.o.o. i Selectio Solutions d.o.o.
 • Sudjelovanje na sajmovima, događajima ili promocijama
 • Dobrovoljno sudjelovanje u anketama
 •  

Pravna osnova i svrhe obrade osobnih podataka

Sve vrste Vaših osobnih podataka Voditelji obrade obrađuje u sljedeće svrhe i temeljem:

 1. Ispunjenja Zakonskih obveza – Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima kao i radi obavještavanja i prijava koje smo dužni vršiti prema važećim propisima, a sve sa svrhom ispunjavanja zakonskih obveza;
 2. Realizacija ugovora – Osobne podatke obrađujemo u svrhu realizacije ugovora i ispunjenja ugovornih obveza koje su predmet ugovora (npr. Zakon o obveznim odnosima), a temeljem toga što je obrada nužna radi ispunjenja ugovornih obveza;
 3. Sa svrhom kontaktiranja radi efikasnosti izvršavanja poslovnih ugovora, zahtjeva za informacijama, prijavom na newsletter i slično, a temeljem suglasnosti koju ste nam dali ili temeljem legitimnog interesa Voditelja obrade;
 4. Sa svrhom zaštite osoba i imovine – Videonadzor prostorija te evidencija posjetitelja prostorija Voditelja obrade, a temeljem legitimnog interesa Voditelja obrade;
 5. Sa svrhom sudjelovanja u nagradnim natječajima i nagradnim igrama – Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradnih natječaja i nagradnih igara temeljem zakonskih obveza i temeljem suglasnosti koju ste nam dali prijavom na iste;
 6. Sa svrhom promocije – Voditelj obrade objavljuje fotografije dobitnika nagradnih natječaja i nagradnih igara, temeljem suglasnosti koju ste nam dali.

 

Svi Vaši osobni podaci obrađuju se temeljem zakona, ugovora, legitimnog interesa ili suglasnosti.

Razdoblje čuvanja

Vaše osobne podatke načelno brišemo po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, te do povlačenja suglasnosti, odnosno do trenutka kada zatražimo obnovu suglasnosti, a Vi istu više ne želite dati.

Upravljanje suglasnostima za obradu osobnih podataka

 • Promjenu suglasnosti (potpuni ili djelomični opoziv) možete izvršiti na način da nam se obratite putem e-maila na adresu: [email protected] ili putem pošte na adresu: SELECTIO d.o.o. ili Selectio Solutions d.o.o., 10000 Zagreb, Strojarska cesta 20.

 

Ako opozovete dane suglasnosti, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekih dodatnih pogodnosti koje su vezane za njih.

Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije nego što je ona povučena.

Ako ponovno želite dati svoju suglasnost, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

Ako nam ne dostavite Vaše osobne podatke za koje nije potrebna suglasnost, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama, ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema Vama niti ćemo moći s Vama zaključiti ugovor.

Prava ispitanika

 1. Pravo na pristup i informaciju o obradi osobnih podataka ‒ svaki ispitanik ima pravo zatražiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci, te svrhu obrade ako se takvi osobni podaci obrađuju, skupine njegovih osobnih podataka koje čuvamo, treće strane ili skupine trećih strana sa kojima se njegovi osobni podaci dijele, vremenski period tijekom kojeg zadržavamo podatke kao i izvor njegovih osobnih podataka koje nismo prikupili izravno od njega
 2. Pravo na ispravak ‒ u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ispravimo ili dopunimo Vaše osobne podatke koje obrađujemo u slučaju da su nepotpuni ili netočni
 3. Pravo na brisanje ‒ od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka
 4. Pravo na ograničenje obrade – možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima i
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka.
 1. Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka

 2. Pravo na mogućnost prijenosa podataka ‒ od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

 • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati i
 • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 1. Pravo na podnošenja prigovora nadzornom tijelu ‒ ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja.

 

Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta što služi zaštiti Vaših prava.

Zloporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 • Ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi,
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti,
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem,
 • ako su ti podaci potrebni Poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje voditelj obrade ima prema istima,
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti i
 • ako podatke moramo u sklopu ugovornog odnosa dostaviti trećim osobama.

Korištenje digitalnih servisa (Internetska stranica, aplikacije)

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene internetske stranice dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom i informacijama o poslovanju, zahtjeva za ulazak u poslovni odnos, natjecanja za posao, usluga povratnog poziva, te ostalih elektronskih obrazaca. Ovi osobni podaci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu koja je navedena uz svaki obrazac. Prijenos osobnih podataka trećim stranama provodimo ako postoji zakonska obveza ili nalog službenog tijela, kada se ti osobni podaci mogu proslijediti nadležnom tijelu i to samo one podatke koji su za to potrebni. Pristup internetskoj stranici se protokolira, te se tom prilikom bilježe tehnički podaci kao što su posjećenost stranice, operacijski sustav koji se pritom koristi, razlučivost zaslona, vrijeme posjeta i veličina prenesenih podataka.

Radi unaprjeđenja naše ponude, internetske stranice sadrže „kolačiće“ (eng. Cookies) koji se pohranjuju na računalu posjetitelja naše službene internetske stranice. Pohranu „kolačića“ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguća je i ograničena ponuda naše službene internetske stranice. „Kolačići“ daju mogućnost pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja internetskih stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude.

Tehničke i organizacijske mjere 

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo Vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena ili pristupa treće strane. U slučaju bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaše zahtjeve, molbe, nedoumice i svakako Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava.

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim službenim Internetskim stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

Upiši svoj e-mail i zatraži Poslodavac Partner oznaku.

Upiši svoj e-mail i zatraži dokument.

Enter your e-mail and request Brochure.

Enter your e-mail and request Badge Guidelines.