Dunapack: Transparentnost i razvoj zaposlenika fokus su od samih početaka

Valovit papir Dunapack petim certifikatom Poslodavac Partner potvrdio je da svoje HR prakse i dalje razvija u skladu s najboljim svjetskim primjerima. Certifikaciju za 2023. godinu Dunapack je prolazio u razdoblju implementacije Lean sustava tijekom kojeg su i interno preispitivali HR i ostale poslovne procese.

Selekcija kandidata i razvoj zaposlenika

I ove godine Dunapack je dokazao da njeguje transparentno poslovanje uz jasnu komunikaciju opisa poslova i sustava nagrađivanja. Zato ni ne čude posebne pohvale certifikacijskog tima i visoke ocjene koje je Dunapack ostvario pri evaluaciji procesa privlačenja i zapošljavanja zaposlenika. Proces selekcije kontinuirano unaprjeđuje pa kao podršku procesu koristi i pouzdan IT sustav optimiziran za korištenje putem mobilnih telefona.

Dunapack prepoznaje sposobnosti i talente svakog potencijalnog i trenutnog zaposlenika te pruža podršku njihovom osobnom i profesionalnom razvoju unutar organizacije. U samom postupku odabira kandidata za konkretnu poziciju u organizaciji, procjenjuje se i potencijal kandidata za preuzimanjem drugih sličnih pozicija u budućnosti kako bi zaposlenicima omogućili rast i razvoj u skladu s njihovim željama i kompetencijama. Svi kandidati selekcijskog procesa obaviješteni su o ishodima procesa, kao i u slučaju svih promjena i kašnjenja.

Edukacija menadžera za razvoj karijera

Menadžeri su educirani po pitanju planova za razvoj karijera zaposlenika, te su obučeni kako implementirati ključne HR procese i najbolje upravljati ljudskim potencijalima. Znanja i vještine stečene u cilju boljeg upravljanja ljudskim potencijalima, menadžerima omogućuju kvalitetnije vođenje timova, što su uvidjeli i prilikom trenutne automatizacije i robotizacije proizvodnih linija. U svrhu stalnog unaprjeđenja HR praksi u Dunapacku svake dvije godine provode ankete o zadovoljstvu i angažmanu zaposlenika, dok je menadžment odgovoran za definiranje i provedbu akcijskog plana u timovima. Još jedna posebnost Dunapacka je ulaganje u razvoj kroz osiguravanje vremena zaposlenicima za rad na projektima koji nisu nužno vezani uz posao. Na taj način zaposlenici mogu aktivno raditi na svom razvoju, bez prekovremenih sati.

Poslodavac Partner certifikat proveden je u više od 200 organizacija iz preko 50 zemalja, pri čemu su ga neke organizacije uvrstile kao ključnog pokazatelja uspješnosti HR odjela, čime je on postao puno više od priznanja.

Upiši svoj e-mail i zatraži Poslodavac Partner oznaku.

Upiši svoj e-mail i zatraži dokument.

Enter your e-mail and request Brochure.

Enter your e-mail and request Badge Guidelines.