JTI-jev program mentorstva osnažuje voditelje i pruža podršku novim zaposlenicima

Ove je godine Japan Tobacco International (JTI) primio svoj 10. certifikat Poslodavac Partner. Dosadašnje kvalitetno upravljanje ljudskim resursima osnaženo unaprjeđenim programom mentorstva te opširnijim ispitivanjem zadovoljstva zaposlenika obilježilo je ovogodišnju recertifikaciju.

Mjerenje zadovoljstva zaposlenika se u JTI-u do sada provodilo u brojim aspektima na razini organizacije među kojima su mjerenje zadovoljstva zaposlenika jasnoćom poslovne strategije, kvalitetom komunikacije s menadžmentom, sustavom nagrađivanja, a od prošle godine i mjerenje zadovoljstva prilikama za razvoj.

Kako bi osigurali potporu u razvoju zaposlenika, svi su menadžeri educirani o raznim temama u području upravljanja ljudskim potencijalima. Menadžeri svakodnevno potiču dvosmjernu komunikaciju, a zaposlenici mogu predložiti poboljšanja poslovanja i kroz posebne programe i inicijative. Još jedna prednost JTI-a je to što otvorenom komunikacijom i povratnim informacijama kontinuirano potiče poboljšanja u poslovanju.

Ove se godine, kao jedna od najpoželjnijih praksi za razvoj zaposlenika, istaknuo program mentorstva. Ono što je posebno dobro je što zaposlenici koji su na začecima svojih karijera u JTI-u bili korisnici programa mentorstva, sada postaju mentori novim zaposlenicima. Mentori zbog vlastitog iskustva u JTI-u nude najrelevantnije savjete, podršku i stručnost te pomažu novim zaposlenicima u razvoju njihovih vještina i izgradnji samopouzdanja.

Certifikacijski tim nezavisnih HR stručnjaka SELECTIO Grupe kod svih nositeljica certifikata Poslodavac Partner svake godine teži prepoznati uspješne HR praske koje mogu biti pokretač pozitivnih promjena u HR zajednici i šire. Popis nositeljica certifikata svake godine postaje sve veći zbog čega i svjedočimo sve boljoj kvaliteti radnih mjesta širom regije.

Upiši svoj e-mail i zatraži Poslodavac Partner oznaku.

Upiši svoj e-mail i zatraži dokument.

Enter your e-mail and request Brochure.

Enter your e-mail and request Badge Guidelines.